به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

در نقد انقلاب

– انقلاب 1357 حرکتی انقلابی یا ارتجاعی؟
-به بهانه روزهای سالگرد انقلاب اسلامی 1357  «آیه های زمینی »
-خانه ای در گذر گاه تاریخ  
زیر نویس بخش اول سریال روسی به همین نام
 -اگر رحیم مشایی انتخاب شود 1
-اگر رحیم مشایی انتخاب شود 2
-رحیم مشایی انسان کامل . مبارزات ضد امپریالیستی
– در باره نامه علی شکوهی به ” آیت الله خامنه ای”  
-عروسک و کوتوله 1
-عروسک و کوتوله 2 
 
 
images (2)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: