به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اگرنظام به “احمدی نژادی ” ها باج بدهد !!

Advertisements

Categorised in: انتخابات ریاست جمهوری 1392, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: