به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

معتاد به عشق

/معتاد به عشق / 

 ترجمه ، لینک و متن  آهنگ زیبای ترکی  بااجرای ” الدوز عثمانوا ” خواننده ازبک و ” یاشار ” خواننده ترک .

با کلیک بر روی تصاویر  می توانید به ویدیوی این اهنگ نگاه کنید .

sani1

افسوس ، افسوس  از آنچه که گذشت

و من آزرده از تکرار گفته ها

من از آنروز که مرا رها کرده ، رفتی

سخت به دام تو افتادم

(من از آنروز که در بند توام آزادم )

افسوس  از وسوسه عشق 

ومن

مانند گل حسرت   که درآغوش غم می روئید .

من به دوست داشتن تو معتادم

در آغوش آه و افسوس

در خواب و در بیداری

آه معتادم

نه انطور که  برای تو

 که عشق تو برای من ، حلقه طناب داریست بر گردن من  

عشقی که برای  تو هرگز معنایی نداشت و

ایستاده و نظاره گر سوختن این گل رز بودی

ومن با اشکهایی که از چشمانم به پائین نمی غلطند  

به عشق تو معتادم

اما تو ، عاشقی مردد و بی اختیار

کسی که عشق را خیانتکارانه فروخت  

 

به دوست داشتن تو معتادم

و این منم عاشقی همیشه  آماده در مسلخ عشق

افسوس از این عشق

چه گذشته ای ، چه گذشته گناه آلودی

و من آکنده از جذبه عشق و تنها مانده در میدان عاشقی

به دوست داشتن تو معتادم

در آغوش آه و افسوس

در خواب و در بیداری

آه معتادم

نه انطور که  برای تو

که عشق تو برای من ، حلقه طناب داری است بر گردن من

عشقی که هیچگاه تو نه آنرادانستی و نه شناختی

ایستاده و نظاره گر سوختن  این گل رز

ومن با اشکهایی که از چشمانم به پائین نمی غلطد

sani7

 

به عشق تو معتادم

 به کسی  که عشق را خیانتکارانه می فروشد

من به دوست داشتن تو معتادم

و من در مقابل ، اماده در همه میدانها

افسوس از این عشق

چه گذشته ای ، چه گذشته گناه آلودی

و من سراسر جذبه و تنها مانده در میدان

آنروز که تو مرا رها کردی  من عاشق تو شدم .

تو مرا  مانند پروانه برآتش  تنها گذاشتی

   من به دوست داشتن تو معتادم

در آغوش آه و افسوس

در خواب و در بیداری

آه معتادم

نه انطور که  برای تو

 که عشق تو برای من ، حلقه طناب داریست بر گردن من  

عشقی که برای  تو هرگز معنایی نداشت و

ایستاده و نظاره گر سوختن گل رز بودی

ومن با اشکهایی که از چشمانم به پائین نمی غلطند  

به عشق تو معتادم

اما تو ، عاشقی مردد و بی اختیار

کسی که عشق را خیانتکارانه می فروشد

و من عاشقی آماده در مسلخ عشق

من به عشق تو معتادم .

sani6

متن ترانه به ترکی 

Yazik ne mazi yazik
Anlatmaya yoruldum
Sen benden vaz geçince
Ben o gün de vuruldum

Yazik günah ben oysa
Kardelen gibi
Aciyla boy veren gibi

Seni severdim
Hüznün koynunda
Seni severdim
Hem uyanik, hem uykumda
Seni severdim
Ve sana ragmen yine severdim
Dar agaci ip boynumda
Sen aski anlamaz bilmez
Gül yansa aglamaz sakin
Ben akmayan göz yasinda
Seni severdim
Sen hisli korkak savasçi
Aski kime satmis hain
Ben her savas meydaninda
Seni severdim

Yazik ah mazi yazik
Bir yalnizlik, bir vurgun
Sen benden vaz geçince
Ben o gün de vuruldum

Yazik günah ben oysa
Pervane gibi
Atesle can veren gibi

Seni severdim
Hüznün koynunda
Seni severdim
Hem uyanik, hem uykumda
Seni severdim
Ve sana ragmen yine severdim
Dar agaci ip boynumda
Sen aski anlamaz bilmez
Gül yansa aglamaz sakin
Ben akmayan göz yasinda
Seni severdim
Sen hisli korkak savasçi
Aski kime satmis hain
Ben her savas meydaninda
Seni severdim

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: