به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مبارزه با تروریسم داعش از راه مبارزه مردم ایران با جمهوری اسلامی می گذ رد

   برای شنیدن صدا اینجا را کلیک کنید

تجمع هزاران نفر برای ادای احترام به قربانیان حمله به دفتر مجله شارلی ابدو عکس ونوضیح از سایت BBC فارسی

تجمع هزاران نفر برای ادای احترام به قربانیان حمله به دفتر مجله شارلی ابدو
عکس ونوضیح از سایت BBC فارسی

ازپاریس قلب انقلاب کبیر فرانسه  تا موصل آنجایی که دخترکان بی گناه ایزدی به جرم  دگر اندیشگی در بازار برده فروشان بر گرفته از بازارهای برده فروشی ” مدینه النبی” به بهایی ناچیز فروخته می شوند ، از دمشق که حاکم مستید آن بر سر مردم بشکه های مواد منفجره می ریزد تا از آنان رای به حکومت دوباره بگیرد  تا یمن و عربستان سعودی و لیبی  و نیجریه ، تروریسم و بنیاد گرایی ، جان مردم بیگناه را به بهانه بر پایی حکومت عدل اسلامی می گیرد . در کشوری دور افتاده “بوکوحرام ” دخنرکان بیگناه را مانند راهزنان و حرامیان می دزد تا بر سر آنان مقنعه بکشد ،و احکام شریعت را بر پا دارد و در میان بهت همگان حتی آنان را به عقد مردان و راهزنان خود در می آورد .

به نینر روزنامه  اسلامی فرارو که یک فاجعه انسانی را به طنز کشیده است  نگاه کنید ! بوکوحرام دختران ربوده شده را راهی خانه بخت کرد!

به نینر روزنامه اسلامی فرارو که یک فاجعه انسانی را به طنز کشیده است نگاه کنید !
بوکوحرام دختران ربوده شده را راهی خانه بخت کرد!

بر پا کنندگان حکومت اسلامی در ایران نیز با ابزار و تاسیساتی مدرن تر سن ازدواج را با به اجرا در آوردن قوانین نانوشته به 9 سال می رسانند و با اعمال سرکوب زنان و دختران ایرانی بر سر آنان روسری و مقنعه را تحمیل می کنند . عمل بوکو حرام و داعش و حزب الله در ایران اجرای سیاست اعمال شریعه است با اشکال متفاوت منطبق با ویژگی های جوامعی که آینان در آن قصد بر پایی شریعت را دارند .

حزب الله در ایران با تظاهر فراوان برای کشته شدگان آزادی قلم  در پاریس اشک تمساح می ریزد در حالیکه خود برای قتل ” سلمان رشدی ” فتوا داده است و برای سر وی جایزه تعیین کرده است !!!

حزب الله در ایران که  خود به با اعمال دستگیری ، جریمه  و شلاق هر زن ایرانی را که بخواهد پوشش خود را کمتر از حدود تعیین شده در چهار چوبهای حکومتی  تعیین کند چگونه می تواند اعمال بوکو حرام و داعش و تروریستهای القاعده که آنان نیز بر ای بر پا داشتن حکومت اسلامی ا تلاش می کنند ، محکوم کند .

daesh 1

مقامات جمهوری اسلامی  خود الهام دهندگان به داعش و القاعده و بوکو حرام و حوثی ها در اعمال شنیع خود هستند  . حزب الله در ایران با دارو دسته های رنکارنک بنیاد گرا از یک ریشه و آبشخور هستند هر چند که بعضی تضادهای منطقه ای را نیز با یک دیگر دارند .

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با داعش می جنکد چون این گروه به منطقه نفوذ وی وارد شده است اما در همان حال از اینکه اینان به شکلی  به فضا وشعارهای ضد آمریکایی دامن می زنند و در بر پایی شریعت و اعدام و حجاب اسلامی و ازدواج دخترکان نابالغ نه و ده ساله می کوشند  در پوست خود نمی گنجند .

daesh4

این خود نیز طنز تاریخ است که مدعیان روشنفکری اسلانی و مبارزان ضد باصطلاح بردگی نوین از موصل تا تهران یا خود بازارهای برده فروشی برپا کرده اند و   قلب  انسانیت را به درد می آورند  و یا مانند سرداران سپاه به مدیران بانکهاو شرکنهای  غارتگر دسترنج ناچیز مردم کشور خود تبدیل شده اند .

سردار سید مرتضی میریان، جانشین عملیات نیروی زمینی سپاه و فرمانده نیروی ویژه صابرین است. (2)

قطعا شما مخاطب زیرک به من خواهید گفت که غرض از تکرار همه این مطالبی که همگان بر آن اذعان دارند چیست ؟ بله شما حق دارید و  من در تکرا ر این مکررات منظوری دارم و آن اینکه ایران اولین کشوری بود که در سال 1357 ، مسلماانان بنیاد گرا با سوار شدن بر موج رستاخیز انسان ایرانی ، به قدرت برسند .از فردایی که روحانیت ایران به قدرت رسید و تواانست تمامی ثروت یک ملت را در را ه ترویج احکام اسلام  و نظام خود به کار برد ، این سئوال برای بنیاد گرایان عراق و یمن و افغانستان و بوکو حرام و ابو بکر بغدادی مطرح شد که ما نیز  باید و می توانیم قدرت سیاسی در کشور های خودرا تسخیر کنیم  . این سئوال مطرح شد که اگر  شیعه ایرانی می تواند بهقدرت سیاسی دست یازد و اگر اسلام برای حکومت کردن است و نه فقط برای بر پا داشتن نماز و، چرا نباید ما نیز تجربه ایران و شیعه ایرانی را نکرار کنیم 

امروز تمامی مسلمانان بنیاد گرا از هر دسته سیاسی و فرقه مذهبی از فیلیپین و چین و کشورهای عربی  ، از ترکمنستان و تاجیکستان و تاتارستان در عطش دست یازیدن به قدرت سیاسی و جبران همه ظلمهایی که در حکومت های آن کشورها به آنان شده است می سوزند .به مسلمانان بنیاد گرا ی آسیای میانه و ایغور و  تاتار که معمولا به خاطر نابرابری های سیاسی و اقتصادی ی در آن کشور ها از عقب مانده ترین اقشار اجتماعی کشور های خود هستند نظری بیفکنید ، اینان در نوبت انتظار دست یازیدن به شورش و انقلاب اسلامی ایستاده اند و  کعبه آمال آنان و نمونه موفق شان برای اسلام سیاسی ، جمهوری اسلامی ایران است . جمهوری اسلامی ایران مانند چراغ راهنما برای عقب مانده ترین اقشار اجتماعی در جهت مبارزه آنان در بر پا داشتن حکومتهای رنگارنگ دینی و اسلامی چشمک می زند . اقشار و گروههای سیاسی اسلامی به رنج و درد و فقر  کارگر و کشا ورزو زن و مرد ایرانی  اسیر در دست جمهوری اسلامی نگاه نمی کنند که برای آنان نیز بر پایی حکومتی آز آن خود به هر قیمت ممکن از واجبات قومی و دینی است .

تا وقتی که جمهوری اسلامی ایران بر ایران حکم براند ، بنیاد گرایان  و تروریستهای باصطلاح اسلامی و دینی از آن الهام می گیرند و در باز تولید آن به اشکال متناسب با جوامع خود تلاش خواهند کرد .

مردم ایران  به عنوان گردان پیشتاز مبارزات ضد تروریسم بنیاد گرا ، در بزیر کشاندن جمهوری اسلامی این قلب تپنده نیرو بخش به داعش و بوکو حرام و القاعده  ، نقشی تاریخی و جهانی دارند .

هر چند  افشای ظلم وبیعدالتی موجود  در ایران اسلامی بر مردم خود  می تواند در آگاه کردن مردمی که برای رفع ستم اجتماعی در کشور های خود به برپایی حکومت های اسلامی دل بسته اند موثر باشد آما تنها با شکست نظام بنیاد گرای حاکم بر ایران ، الهام گیرندگان از آن به بیراهه ای که در آن گام گذاشته اند پی  خواهند برد .

امروز ما ایرانیان موثر تر از هر وسیله و اتحاد ضد تروریستی دیگر ، باید  مرکز الهام بخش تروریسم و اسلام بنیاد گرا یعنی جمهوری اسلامی را به چالش سرنگونی بکشیم . این نظام باید برود تا قبل از همه زمینه رفع فقر و بیعدالتی و ستم اجتماعی در ایران فراهم شود و اجاق الهام بخش تلاشهای اسلام حکومتی و خلیفگی  وفقاهتی در جهان  و منطقه کور شود .به امید آنروز 

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: