به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“خواهران حزب الله “هم چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

مخاطب گرامی ، در پی  حمله های سایبری که پس از انتشار این مقاله افشاگر به وبلاگ صورت گرفت ، این نوشته فعلا به صورت کامل ظاهر نمی شود . لطفا کمی صبر داشته باشید ، بزودی نسخه کامل مقاله در همین وبلاگ  در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت .

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید

برای شنیدن اینجا را کلیک کنید

بشکند آن دستی که بر چهره دختران معصوم ایرانی به بهانه مسخره بد حجابی ، سیلی می زند ..

بشکند آن دستی که بر چهره دختران معصوم ایرانی به بهانه مسخره بد حجابی ، سیلی می زند ..

ا

این ” باربی” های حزب الله

 باربی" 
هاجر صفوی از اعضای خانواده پاسدار یحیی صفوی ، مشاور نظامی علی خامنه ای ایشان یک خانم حزب اللهی هفت رنگ هستند که به حجاب برتز اعتقاد کامل دارند

هاجر صفوی از اعضای خانواده پاسدار یحیی صفوی ، مشاور نظامی علی خامنه ای
ایشان یک خانم حزب اللهی هفت
رنگ هستند که به حجاب برتز اعتقاد کامل دارند


هاجر صفوی از اعضای خانواده پاسدار یحیی صفوی ، مشاور نظامی علی خامنه ای البته ننگ حزب اللهی بودن با رنگ پاک نمی شود

هاجر صفوی از اعضای خانواده پاسدار یحیی صفوی ، مشاور نظامی علی خامنه ای
البته ننگ حزب اللهی بودن با رنگ پاک نمی شود

این آبجی کماندو برای زیبا سازی و بر جسته کردن لب و گونه خود میلیونها تومان از اموال مردم هزینه کرده است . ایشان قطعا از نمونه های نادر تقوی و دنیا گریزی حزب اللهی است

این آبجی کماندو برای زیبا سازی و بر جسته کردن لب و گونه خود میلیونها تومان از اموال مردم هزینه کرده است . ایشان قطعا از نمونه های نادر تقوی و دنیا گریزی حزب اللهی است

هاجر صفوی از اعضای خانواده پاسدار یحیی صفوی ، مشاور نظامی علی خامنه ای جل الخاق ، ببینید این آبجی کماندو چگونه خود را مانند عروسک رنگ کرده است . باربی حزب الله برای این حزب اللهی عنوان جالبی است

هاجر صفوی از اعضای خانواده پاسدار یحیی صفوی ، مشاور نظامی علی خامنه ای
جل الخاق ، ببینید این آبجی کماندو چگونه خود را مانند عروسک رنگ کرده است . باربی حزب الله برای این
حزب اللهی عنوان جالبی است

د .
دخترکان معصوم " شین آباد " که در آتش حرص و طمع مسئولان حزب الله سوختند و باید هم با فقر و هزاران مشکل دیگر بسازند

دخترکان معصوم ” شین آباد ” که در آتش حرص و طمع مسئولان حزب الله سوختند و باید هم با فقر و هزاران مشکل دیگر بسازند

 

Tagged as:

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, در نقد انقلاب, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: