به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

آهنگ زیبا و خاطره انگیز ” بوی جوی مولیان

آهنگ زیبا و خاطره انگیز ” بوی جوی مولیان …. که برای ما فارس زبا نا ن و ایرانیان یاد اور گذشته پر فراز و نشیب و جدایی های پر ازاندوه است .
با صدای زتده یادان : مرضیه ، بنان و هنرمندی روح الله خالقی

 

booie

با کلیک بر روی تصویر  آهنگ را بشنوید

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او

زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست

خنگ ما را تا میان آید همی

ای بخارا! شاد باش و دیر زی

میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان

ماه سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان

سرو سوی بوستان آید همی

آفرین و مدح سود آید همی

گر به گنج اندر زیان آید همی

Tagged as: , , , ,

Categorised in: موزیک و ترانه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: