به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

سنگدل ترین قاتل در جهان ، مادری را در مقابل چشمان 6 فرزندش سلاخی کرد .

در اسراییل اتفاق افتاد 

سنگدل ترین قاتل در جهان ، مادری را در مقابل چشمان 6 فرزندش سلاخی کرد .

به گزارش خبر گزاری ها ، عصر روز یکشنبه ، یک کارگر ساختماتی عرب ساکن اسراییل که بعد از به قتل رساندن یک زن اسراییلی در حال فرار بود به روستای “حریت کرمیه ” وارد می شود .

                                                              ” دافنه مئیر””דפנה מאיר”
درب خانه ای باز بوده است و قاتل وحشت زده قصد ورود به این خانه را می کند . در این خانه خانم ” دافنه مئیر” پرستار 38 ساله با 6 فرزندش بسر می برده اند . مادر فداکار که با دیدن مردی چاقو بدست قصد جلوگیری از ورود وی را دارد مورد حمله قاتل قرار می گیرد .
” دافنه مئیر ” که حس می کرده است اگر این فرد وارد خانه شود چه فاجعه ای رخ خواهد داد و ممکنست فرزندانش بدست وی کشته شوند ، به سختی و شجاعانه با آن مرد درگیر می شود و درگیری به داخل خانه کشیده می شود .
فرزندان وحشت زده شاهد دفاع مادرشان از آنها بوده اند اما نمی توانسته اند از مادر دفاع کنند . ” دافنه ، نهایتا به دست ، مرد جنایتکار کشته و حتی تکه تکه شده است . این مادر با مر گ خود از اتفاق فاجعه ای درد ناکتر جلو گیری کرد . این زن مهربان و فداکار در کنار نگهداری از 4 فرزند خود از دو کودک معلول و یتیم بی سر پرست نیز نگهداری می کرده است .
لازم به تذکر است که “جمهوری اسلامی” ازچنین حرکات سبعانه و وحشیانه ای تحت عنوان ” حرکا ت حق طلبانه فلسطینی ها” دفاع و حتی به خانواده چنین قاتلانی تحت عنوان شهید ، کمک مالی داده و از آنها دلجویی می کند .

dafna2

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: