به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

زیبا ترین روباهی که تا کنون دیده اید .

واقعا که طبیعت به بعضی موجودات لطف دارد

 

زیبا ترین روباهی که تا کنون دیده اید . واقعا که طبیعت به بعضی موجودات لطف دارد و در خلقت آنها سنگ تمام گذاشته است

roobah

این را مقایسه کنید با مثلا عکس : بسیجی دهن گشاد . نه وجدانا خودتون بگید ، کدومشون وحشتزا هستند ؟

 

basiji!

 

بینند گان عزیز به کامپیوتر های خود دست نرنید  اشکال از  عکس این برادارن  است !!!! خودمونیم  زشتر از این حزب اللهی خودشون 

 

khatamirasai

Tagged as: ,

Categorised in: موزیک و ترانه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: