به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

پسر جان چشمات رو درویش کن ، شیخ صادق شلاقت میزنه ها !!!

بعضی از این پسران آدم ، نه در 15 سالگی که در 9 سالگی یک مرد کامل هستند

pesarbache cheshm charan

بعضی از این پسران آدم ، نه در 15 سالگی که در 9 سالگی یک مرد کامل هستند . ببینید این آقا پسر ، با چه و
لعی به این خانم چشم دوخته است . قابل توجه رییس خرفت قوه قضاییه نظام اسلامی . اگر شیخ صادق لاریجانی این عکس راببیند البته بعد از حض بصر ، این پسر چشم چران را به حد و 90 ضربه شلاق محکوم خواهد کرد

Tagged as: ,

Categorised in: موزیک و ترانه, سیاست

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: