به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

وای از این دختران حوا ، استفاده از سلاح …. بر ای دریافت پیامک بیشتر

این خانم گوینده به ناگاه شروع به لخت شدن کرد !!

yuvi

                                          بر روی تصویر کلیک کنید 

خانم ” یوی پا ئولا رس” گوینده فرستنده تلویزیونی در ” ونزوئلا “است . وی در حال گزارش یگ مسابقه فوتبال بوده است . فرستنده تلویزیونی دیکری نیز در حال پخش همان مسابقه بوده است و به ناگاه به “یوی “می گویند که آن فرستنده در حال در یافت پیامک های بیشتری از ، فرستنده ای است که وی در حال اجرای برنامه در آن بوده است .می دانید که فرستنده های تلویزیونی از این پیامک ها کسب در آمد می کنند . خانم “پائولا رس” در چشم بهم زدنی ، از سلاح زیبایی خود بهره گرفت و شروع به در آوردن لباسهای خود می کند و گردانندگان بر نامه که غا فلگیر شده بودند فقط می توانند ، بخشهایی از تصویر وی را بپوشانند نتیجه اینکه و سیل پیامک ها به طرف وی سرازیر می شود . شاید هم در آن شب میلیونر شده باشد .

http://gidv.me/video/pLmvuA7GqiM

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: