به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

یوگا ، تاتو و آرامشی لطیف اما قدرتمند

دستیابی به آرامش با یوگا

yuga

  می گویند با ” یوگا ” می توان در این دنیای شلوغ به ارامش رسید . اما مواظب باشیذ  با سعی در تکرار تجربه این حانم،  دستتان نشکند خلاصه کار هر بز نیست خرمن کوفتن ،  .

Tagged as:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: