به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

دو عضو دون پایه ” سپاه پا سداران ” در سوریه دستگیر شدند .

لینک صدای مقاله

یشنوید

دستگیری دو فرد از اعضای سپاه پاسداران در روزهای اخیر در “حلب” بار دیگر دلیل محکمی بر اینستکه ” حکومت اسلامی ” ،در باتلاق جنگ ضد مردمی رژیم بشار اسد بر علیه مردم خود ، در غلطیده و ادعاهای رژیم مبنی بر اینکه حضور نظامی اش در سوریه تنها در حد دادن مشاوره به نظا میان سوری است پوچ و بی پایه است .

در فایل شنیداری ضمیمه می شنوید که چکونه اقراد دستگیر شده ، به سوریه اعزام شده و در آنجا در جنک نامردمی سوریه شر کت کرده اند .
مترجم از سپاهی دستگیر شده می پرسد : برای چه به سوریه آمده ای ؟
برای دقاع از حرم ( حضرت) زینب
مترجم: در این منطقه ای که دستگیر شده ای مکان مقدسی وجود ندارد
وقتی که وارد سویه شدیم ……
لزم به تذکر است که در روز های اخیر 13 تن از سپا هیان پاسدار در ” سوریه ” کشته شده که یکی از مقامات ارشد ” سپاه” به نام “محسن قاجاریان ” بوده است .

 

ghajar

محسن قاجاریان ارشدترین مقام سپاه که در چند روز اخیر در سوربه کشته شده است

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: