به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

وقتی یک خانم “روس”ایرانی میرقصدبسیار زیباست

 

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

می گویند انسان زیبا هر کاری که انجام بدهد  زیباست و زیبا انجام  می دهد .  این خانم “روس” بسیار  زیبا با آهنگ ایرانی  می رقصد .برای دیدن ویدیو ی رقص ایرانی  ،بر روی تصویر کلیک کنیدraghs

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: