به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تصاویر ” گلشیفته” در آخرین فیلم خود

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 

 به نقل از BOX NEWS BOX
gol2
 گلشیفته  هنرپیشه  زیبا روی  ایرانی در فیلمی از “بالیوود ” 

  گلشیفته در این فیلم  در این فیلم با عرفان خان هنرپیشه هندی  در فیلم ” آواز عقرب ” باز ی می کند . داستان فیلم بر اساس یک افسانه است که تنها یک زن می تواند حرکت سم عقرب را در بدن مرد عقرب گزیده حس کند و قبل از اینکه سم به قلب برسد انرا متوقف کند .

 

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: