به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم

وقتی ایرانیان ، با شچاعت فریاد  کوروش کورش ،سر می دهند

به ویدیوی ضمیمه نگاه کنید ، عطش ایرانیان را برای بازگشت به آیین و رسوم ، نیاکان خود ببینید . صدها جوان ایرانی ، در اطراف مقبره کورش کبیر جمع شده و بدون ترس از روبهان حزب الله شعارهای زیر را سر دادند .

نه غزه ، نه لبنان جانم فدای ایران
ما آریایی هستیم ، عرب نمی پرستیم
و بعد ، همه با هم فریاد کوروش ، کوروش سر می دهند
جوانان ایران زمین ، دور نیست آن زمان که مام وطن را از لوٍ ث سگان حزب الله پاک کنیم و همه باهم ایرانی آباد و آزاد سازیم .

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: