به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

لوگوی جدید ” پرس تی وی ” بعداز افشای آزار جنسی

en11

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

به نقل از  دیدنیها . گویا نیوز

 این چنین لوگویی به سایر سازمانهای مربوطه حکومت اسلامی نیز پیشنهاد می شود 

 واقعا که یعضی از هموطنان ما بسیار خوش ذوق هستند و بنا بر اقتضا خوش می درخشند . این لوکو را ببینید که به پرس .تی . وی پیشنهاد شده است .

 

logo

 

 

در » تمام کش کردن »  حکومت فقیهان و وظایف ما

 جمهوری اسلامی ، خلافت اسلامی داعش یا امارت اسلامی طالبان ،  بر آمد آخرین تلاشهای رو به مرگ یک تمدن در حال  زوال هستند  !!

نظام اسلامی ، نظامی الهی و مقدس نیست . مقدس باد نام مردم ایران

75

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: