به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقص ” کرشمه” توسط رقصنده اوکرایینی

EN11.jpg60

به خانه کاوه فرزند ملت خوش آمدید

aspara2

” آپسارا ” در این اجرا همراه با” زنگوله ” رقص به سیک کرشمه را به خوبی  به اجرا می گذارد .

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

50

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: