به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

آب تنی بلژیکی ها در روز عشاق

این خبراز سایت یورو نیوز فارسی نفل شده است .
valentin
بلژیکی ها در روز عشاق ، در آب سرد دریای شمال ، اب تنی کردند 

برغم هوای سرد و وزش شدید باد، دهها نفر از مردم بلژیک به مناسبت روز عشاق در دریای شمال آب تنی کردند. این حرکت در حمایت از کودکان سرطانی انجام شد.

 

 

 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: