به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

زنان اروپایی در کلاس رقص و عشوه ایرانی

EN11.jpg60
آیا یک زن اروپایی می تواند مسئله عشوه آمدن برای مرد را فرا بگیرد 

eshve.png

این خانم ایرانی ساکن هلند ،  ، یک کلاس آموزش رقص ایرانی در آن کشور تاسیس کرده است  و در حین آموزش رقص ایرانی به این نکته توجه کرده است که آموزش ، عشوه در رقص به خانمهای اروپایی بسیار مشکل است . ، شاید هم ایشان حق داشته باشند و خود موضوع عشوه یک زن برای مرد ، موضوعی فر هنگی باشد و به این سادگی قابل انتقال و آموطش نباشد .

 

 

 

افق جنگ داخلی در ایران . آیا اجتناب از آن دیر شده است.؟

هموطن بر ایران گریه کن

وقتی » کدیور» آخوند مدعی اصلاحات به «رضا شاه کبیر» فرزند برومند ملت اهانت می کند !!

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: