به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

شوخی های واقعا خنده دار ، اماحالگیر

shukhi

 

شوخی های واقعا خنده دار اما مطمئن نیستم اونهایی هم که باهاشون شوخی میشه واقعا ، مثل من خندبده باشن . اما در این دنیای پراز جنگ و جنجال اگر یه کم هم نخندیم که دلمون می ترکه که ….

 

 

تحلیل سیاسی 

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

 

Advertisements

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: