به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

عکس های جدید مدل مشهور روسی ” ایرینا شایک” با طراح لباس ایرانی ” علی کاووسی “

علی کاووسی طراح لباس  ، با ایرینا شایک ، مدل مد  روسی 

عکس های جدید مدل مشهور روسی » ایرینا شایک» با طراح لباس ایرانی » علی کاووسی « . زنان روس در زندگی مشترک و عشق زنانی جدی ، بردبار ، وفا دار و قابل اعتماد هستند ، باید به اقای علی کاووسی برای این انتخاب تبریک گفت .

 

irina

 

 

irina4

irina7

 

irina3irina2irina6

یاد داشت سیاسی روز 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: