به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

شاهنامه وطن است ،وطنی که نتوانند به شمشیر و به تعزیر بستانند ز ما

shahname2
آهنگ سنتی بسیار زیبای تاجیکی در وصف شاهنامه . ترانه و آهنگی که شنونده را به دوران موسیقی آرام بخش سنتی می برد . ترنم این نوع موسیقی سنتی ایرانی ، انسان را به یاد دشت بیکران پر از لاله و زمزمه چشمه ساران و نغمه مرغان خوش آوا می اندازد .

 

 

 

شاهنامه سخن است ، سخن بی مر گی
شاهنامه روح است ، به تن بی مر گی
شاهنامه وطن است ، وطن بی مر گی
آری ، آری ، شاهنامه وطن است ،وطنی که نتوانند به شمشیر و به تعزیر بستانند ز ما
شاهنامه خرد است ، خردی که به جهان آموزد
هنری که از اجل جهل نمرده است .
شاهنامه نفس است
نفسی گر ز من و تو بربایند ؛ بمیریم ،بمیریم ، بمیریم

shahname3

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: