به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

چشم اندازصبحگاهی رادیوBBC

bbc

هر روز  صبح فایل شنیداری  چشم انداز بی. بی. سی. فارسی را از اینجا دریافت کنید .

برنامه صبحگاهی  بی بی سی فارسی  

09/03/2016 

08/03/2016 

 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: