به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

داعش مسئولیت عملیات امروز برو کسل را بعهده گرفت

 

 تلویزیون سراسری بلژیک دقایقی پیش با  نشان دادن  تصویر ی از صفحه یک سایت وابسته به داعش ادعا کرد که داغش مسئولیت عملیات امروز در برو کسل را بعهده گرفته است .

 

bom2

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: