به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

کوله پشتی یکی از تروریستها در محل انفجار پیدا شد

گزارش تکمیلی : یکی از روبوت های  پلیس  در ساعت 12.30 به وقت محلی  یک کوله پشتی متعلق به یکی از تروریست هار پیدا کرد که در آن مقداری اسلحه وجود داشت . عکس زیر 

همچنین  مقداری اسلحه در فردوگاه برو کسل بوسیله پلیس پیدا شد .

robot

 

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

Start here

%d bloggers like this: