به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

گزارش زنده از انفجارات ” بروکسل ” از کانال تلویزیونی VTM بلژیک

 تا کنون  23 کشته و بیشتر از 100 زخمی یافت شده است .

در این لحظه کنفرانس خبری وزیر کشور  بلژیک  برگزار شده است که مردم کشور را به همبستگی فر می خواند 

وی به دو زبان فرانسوی  و هلندی صحیت کرده و گفت:

ما با یک لحظه تراژیک در تاریخ کشورمان روبرو  هستیم . وی ادامه داده گفت  قطعا می دانیم که یکی از انفجار ها  بوسیله بمبی بوده است که در  چمدان تحویلی به قسمت بار فرودگاه  قرار داشته  است . اما این اطلاعات  فعلا قطعی نیست . و در حال بررسی دوربین های  موجود در محل هستیم .

 

ont

 

 

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: