به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اندوه لبنان

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

جانان من اندوه لبنان کشت ما را  یا اندوه ایران ؟؟؟  با یاد و بزرگداشت شعار ” نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران 

hezblob4.jpg

*********************************************************************

 

صحبت های شجاعانه وکیل شازندى در مراسم ختم جوانی که خودکشی کرده

اولین طعمه گشت نامحسوس ببینید بافرزندان ما چه کنند .هرحزب اللهی را از روده هر آخوندی

«خواهران حزب الله «هم چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: