به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

طره لیلی

 
parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

آنکه پریشان نمود طره لیلی 

من فکر کنم  خانم ” داشیک گوبانوا” ( داشیک مخفف نام روسی ” داشا ” است) صاحب یکی از زیبا ترین موهای زنانه جهان باشد ببینید .

 

dashik4

dashik14

dashik13

dashik12

dashik11

dashik10dashik9

dashik8

dashik7

dashik6

dashik3

dashik1

dashik

dashik15

 

****************************************************************************

” علی خامنه ای ” دچار توهم توطئه نیست !  ، ” حکومت اسلامی” دشمنان خونینی  دارد .

پیامد های انتخابات هفتم اسفند : در گرفتن آتش در خیمه گاه ولایت

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

 

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: