به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

کتک خوردن ” آخوند ” صیغه ای از دست زنان خشمگین

parcham2

 به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

 

ببینید این زنان باشرف مسلمان چگونه این اخوند صیغه ای را به باد کتک گرفته اند 

این آخوند توسط محضر دار از زنان تقاضای صیغه کرده و با خشم رنان روبروشده است

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: