به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

بسیجی ها در راه سوریه

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

در چند ماه اخیر 280 نفر از اینان در دفاع از دیکتاتور خون ریز ” دمشق” بشار اسد ، کشته شده اند .

این ویدیو نشان می دهد که بر خلاف ، ادعای   حکومت  اسلامی که اعزام شوندگان به ” سوریه ” ، مستشار نظامی یعنی نظامیان با تجربه  هستند ، دروغی بیش نیست و کسانی که به سوریه اعزام  می شوند ، بسیجیانی هستند که آمزش های نظامی بسیارکوتاه مدت دیده اند و به قتلگاه اعزام میشوند . درچند   ماه اخیر 280 نفر از اینان در دفاع از دیکتاتور خون ریز ” دمشق” بشار اسد ، کشته شده اند .

 

**************************************************************************

آخوندهای بیعرضه 20 تن از دلاوران ارتش را به کشتن دادند . نحسی حزب اللهی ها ایران را به نابودی می کشاند .

 

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: