به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

خرافات ، مصیبتی است که هر ملتی به آن دچار شد باید برای همیشه با پیشرفت و سازندگی وداع کند

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

هر ماچ آبداریک قطعه اسکناس

به این ویدیو نگاه کنید ، صفی طولانی برای بوسیدن دست این ملای هندی تشکیل شده است ، انبوه کثیر مومنان به نوبت جلو آمده ، در حالتی شبیه سجده ، دستان ” آقا ” را می بوسند وبرای هر بوسه ، یک قطعه اسکناس به دامن پر عطوفت حضرت می اندازند .  اگر خانم ” شکیرا ”  می خواست دستش رو ببوسند ، اینجوری صف نمی کشیدند .

الحق که خرافات  ، مصیبتی است که هر ملتی به آن دچار شد باید برای همیشه با پیشرفت و سازندگی وداع کند . ما هم البته در کشور مان از این مصیبت ها کم نداریم به قول میرزا اقا خان کرمانی :

mirzaaghakhan

**********************************************************************************************

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: