به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

ویدیویی از شورش زندانیان قزلحصار علیه حکم اعدام

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

بیاد زندانیان این هموطنان اسیر در دست دژخیمان باشیم

 

این شورش تقریبا 2 سال پیش در زندان رخ داد.  اعتراضاتی که با کشته و زخمی شدن تعداد نامعلومی از زندانیان معترض پایان یافت.

 

**********************************************************************

اولین طعمه گشت نامحسوس ببینید بافرزندان ما چه کنند .هرحزب اللهی را از روده هر آخوندیآویزان خواهیم کرد 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: