به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

کارگر در تمام ممالک عقب افتاده تحت ظلم است

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150
 کار فرمای  کویتی ، کارگر مصری خود را کتک می زند و تحقیر می کند 

مصری ها با دیدن این ویدیو ، خشمگین شده و از دولت ” سیسی ” خواستند تا کویت را دراین باره به بررسی موضوع بخواند .کار فرما اداعا می کند که کارگر دست به سرقت اموال وی زده است .

************************************************************************

ادعاهای سراپا بی پایه و اساس رهبر تظام اسلامی در دیدار با مردم قم . در جایگاه تحلیلگر نشستن و با زبان سفیهانه سخن گفتن

تحلیل سیاسی – حرکات سیاسی شیعیان در منطقه و گسترش حوزه نفوذ » نظام اسلامی»

تحلیل سیاسی – حرکات سیاسی شیعیان در منطقه و گسترش حوزه نفوذ » نظام اسلامی»

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: