به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

پیدا شدن کودک ژاپنی که والدینش برای مجازات وی را در جنگل رها کردند .

parcham2
telegram-pic-150x150

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

خوشبختانه این حادثه در ایران اتفاق نیفتاده است و گرنه اصحاب خرافات آنرا به معجزه امام سیزدهم ، متصل کرده و کلی نان آنرا خورده ئ احتمالا در آنجا امامزاده می ساختند .

“یاماتو” کودک 7 ساله ژاپنی همراه با پدر و مادرش برای ، گشت و گذار به جنگل رفته بودند . در آنجا ” یاملتو ” شروع به بد اخلاقی و پرتاب کردن سنگ به ماشین می کند و پدر وی برای تنبیه او تصمیم می گیرد برای ترساندن کودک ، وی را برای مدتی در جنگل رها کند . پدر وی را در جنگل رها می کند و بعد از طی حدود یک کیلومتر ، بنظرش می رسد که تنبیه بس است و به محلی باز می گردد که “یاماتو ” را در آنجا رها کرده بود ، اما از کوک شیطان خبری نبوده است و کار به یک جستجوی 7 روزه می کشد که 150 نفر مامور پلیس، جنگابان ، هلیکوپتر و دهها ماشین پلیس در آن شرکت داشته اند و نهایتا امروز و بعد از یک هفته ” یاما تو” را  5-6 کیلونتر دورتر از محلی که وی درآنجا رها شده بود صحیح و سالم می کنند . خوشبختانه این حادثه در ایران اتفاق نیفتاده است و گرنه اصحاب خرافات آنرا به معجزه امام سیزدهم ، متصل کرده و کلی نان آنرا خورده ئ احتمالا در آنجا امامزاده می ساختند .

yamato

یاماتو بعد از پیدا شدن 

 

yamatoo2

Tagged as: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: