به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

خمینی : مخالفین ما انسان نیستند ، باید آنها را می آوردیم و در میادین آتش می زدیم

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150
alandgoo

در باز نشر صدای مردم ما را یاری دهید

خمینی آن کسی است که به اعتماد میلیونها ایرانی خیانت کرد ، خمینی که امده بود بساط ظلم و استبداد و نابرابری را در هم شکند با استبداد خود  زمینه ادامه دور باطل استبداد و انقلاب در ایران را فراهم کرد . خمینی بزرگترین خیانتکاری است که ایران به خود دیده است

خمینی  در این سخنرانی ، با الهام از ” قرآن ” که می گوید “کافران از چهارپایان هم پست تر هستند ” ، ابتدا مخالفین خود را به کافر تشبیه می کند و با توجه به حکم دینی ، می گوید می توان آنهارا آتش زد .

چرا امروز در زندان های حکومت اسلامی  یک بازجو ، یک دیگر ازار ، یک بیمار به خود اجازه می دهد که با یک متهم از ضرب و شتم گرفته تا تچاوز ناموسی هر بر خوردی بکند ، چرا امروز سردمداران این حکومت به حکم شلاق کارگزان صحه می گذارند ، چون خمینی گفته است که مخالف حکومت انسان نیست و اینان به خود اجازه می دهند با کسی که وی را انسان نمی دانند هر بر خوردی بکنند . فرزندان خمینی مشتی شکنجه گر، اختلاسگر ، متعدی به جان و مال و ناموس ایران و ایرانی هستند ، اینان از سوی ملت به مجازات سختی گرفتار خواهند شد

**********************************************************************************

19- ایران و دور باطل استبداد و انقلاب 

26-تهران منبع صدور انقلاب اسلامی و ارتجاع در منطقه  

 

Tagged as: , , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: