به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

مزاحمت خیابانی برای زنان و دختران در ایران

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

 

در این مدتی که در خارج ار ایران بوده ام در هیچ کشوری مثل ایران و افغلنستان ، به اندازه ای که در ایران دیده ام ، شاهد مزاحمت خیابانی برای زنان و دختران نبو ده ام . علت اساسی را هم ممنوعیتی می دانم که از دوران کودکی برای ارتباط میان دختر و پسر بوسیله روحانیت و سنت های کهن بوجود می آورند . بارها در تهران شاهد بوده ایم که خانمی با دو فرزند کنار خیابان ایستاده و مشخس است که وی یک مادر است که دنبال زندگی روز مره خود است اما مردان مزاحم دست از سرش بر نمی دارند .

جالب است که مسئولین امور تربیتی و دینی بعد از گذشت 4 دهه از بر سر کار بودن و دین این واقعیات حاضر به تغییر الگوهای تربیتی و آموزشی و آمیزشی تبلیغی از جانب خود نیستند و دستگیر می کنند و شلاق می زنند اما در کله پوکشان اثری از باز بینی الگوهای تربیتی نیست .

 

این ویدیو مربوط به ایران نیست ، اما از نظر اینکه دفاع بک خانم رزمی کار را نشا ن می دهد در این صفحه آورده شد ه است

*-/*-*/-*-*/-*-*-/*-*-/*-/*-/*-/*-/-/-*/-*/-*-/-*-/-*/-/*-/-/-/-*–/-/-/-/*-/-*/-*/-

رقص شهوی و هلهله دخترکان شوخ طرفدار اسد در هنگامه کشته و اسیر شدن ایرانی ها در خان طومان + ویدیو

آیت الله حائری: مومن حق دارد کنیز خود را به شخص دیگر اجاره دهد + ویدیو . توجه : این ویدیو حاوی سخنان نفرت انگیز است

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: