به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

دو فلسطینی بر روی مردم در ر ستورانی در تل آویو اتش گشودند .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

دو فلسطینی با ورود به رستورانی در تل آویو ، بروی مردم بی دفاعی که در حال صرف غذا بودند  آتش گشودند  . نگاهی به نوع بر خورد آنان در زمان ارتکاب این عمل نشان می دهد  که  این دو ، نه تروریستهایی کار کشته  و آموزش دیده که افرادی بدون تجربه عمایاتی هستند . بخصوص که به فاصله کمی بعد از عملیات دستگیر شدند

عجیب است که فلسطینی ها باشنیدن خبر حمله دوتن به رستورانی در ” تل اویو ” شروع به رقص و پایکوبی کردند  . ایا مسلمانان افراطی ، رو در روی تمدن بشری ایستاده اند .

 لحظه ورود دو فلسطینی به رستورانی که در آن به شهروندان بیگناه ، شلیک کردند .

 

**************************************************************************

زنان و دختران و جوانان در مبارزه با حکومت اسلامی در میدان نبردی به گستردگی ایران آریایی

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: