به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

رقص آکروباتیک زیبای دختران نرم تن و لغزنده در فضا

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

گویا که این دختران  رقصنده ” سوئدی ” اساسا از نرم تنان هستند ، چنان مانند مار می لغزند و چنان مانند ماهی در آب تاب می خورند که گویا  مانند ماهی در تن استخوانی ندارند . وقت عملیات آکروباتیک چند نفس در سینه حبس می کنند که گویا از جنس دوزیستان هستند . و چنان پوست لطیفی دارند که بقول حافظ :

در سینه دلش به نازکی بتوان دید

ماننده سنگ خاره در آب زلال

//-/-/-/–/-/–/-/-/-/-/-/-/-//-/-/-/-/-/-//-/-/-/-/-/-/-/-/-//-/-//-/-/

آنان که دانشجو و دستفروش و کارگر و حتی حیوانات را شکنجه می دهند + ویدیو .این ویدیو ها هولن

” خامنه ای ” ، با ” انتخاب جنتی ” ، نشان داد که بر سر نیزه نشسته است ..+ ویدیو. ترس خامنه ای از سقوط

جنازه غرق بخون بسیجی در سوریه و را ه سختی که در پیش داریم + ویدیو . هشدار ویدیو حاوی صحنه تا خوشایند است

حجت الاسلام » گاز گیر » منظور همان»ا ژه ای » است هم » فائزه هاشمی» را تهدید به زندان کرد دلیل هراس حکومت از جامعه بهایی

تصویر

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: