به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

فریاد معلم حق طلب

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

 

 این بانوی معلم  قهرمان در تجمع معلمان ، چه زیبا ، درد دل میلیونها ایرانی را فاش و بلند می گوید

می گوید : چرا وقتی معلم  حقوق عقب افتاده خود را طلب می کند  متهم به دنیا پرستی می شود اما ، امام جمعه ها خود با میلیونها تومان ثروت ، خود را دنیا گریز می دانند . البته آن کلمات پیغمبر و اینها را هم که می گوید برای این است که در صورت دستگیری نتوانند وی را متهم به ارتداد و کفر گویی کنند .

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پارلمان عراق توسط سربازان «قاسم سلیمانی » فتح شد . این شتری است که در خانه ما هم خوابیده .

سایت وابسته به سپاه پاسدارن : دولت روحانی تبدیل به چوب دوسر ….. شده است

روزنامه “کیهان “، دگر اندیشان  و اصلاح طلبان  را به ” سوسک ” تشبیه کرد .

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: