به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

لحظات با شکوه آزادی زنان عراقی از داعش و حجاب اجباری با کنار نهادن مقنعه و روپوش

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

این زنان تا چند روز پیش باید حجاب اجباری بر سر و تن می پوشاندند . اما اکنون که از شر داعش رها شده اند ، کل میزنند و مقنعه و روپوش و حجاب اجباری را به باد می سپارند . ما نیز از شادی آنان شاد هشتیم و امید واریم بسیج مردمی عراق ( حشد الشعبی ) شلاق حجاب اجباری را بر سر آنان بلند نکند . امید داریم که روزی زنان ایران نیز بتوانند از شر حجاب اجباری رها شده و همین شادی را تجربه کنند .

 

 

 

/-/-/-/-/-/-/-/-/-//-/-/-/-/-/-/-/-/-//-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-//

 

زنان و دختران و جوانان در مبارزه با حکومت اسلامی در میدان نبردی به گستردگی ایران آریایی

” خامنه ای و “گشت نامحسوس” اش ، شکست خو

رده وعقب نشینی کرده اند، باور ندارید این ویدیو را ببینید .+ ویدیو

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

ایرانیان تا کی اجازه می دهید این فاسدان حزب اللهی بر شما حکومت کنند !! + صدا

 

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: