به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

تعقیب یک اتومبیل که یک موتور سوار را زیر گرفت بوسیله دهها موتور سیکلت ران

 

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

دسته ای از متور سو.اران در حال گرد همایی برای بر پا کردن یک مانور هستند . اتومبیلی که حاضر به توقف نیست ، یکی از آنها را زیر گرفته و اقدام به فرار می کند . این ویدیو 10 دقیقه تعقیب و گریر این موتور سواران و اتومبیل در حال فرار را نشان می دهد . در لحظات  آخر ، اتومبیل در ترافیک گیر می کند و یه چنگ موتور سواران می افتد . لحظات آخر ویدیو را که درگیری شدیدی میان موتور سواران و راننده اتومبیل زع نی دهد را به خاطر خشن بودن حذف کرده ام .

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tagged as: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: