به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

از محبت خارها گل می شود . در عین قدرت ، انسان باش

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

 telegram-pic-150x150

این کودک در کنار خیابانی نشته و کفشها را واکس می زند ، بناگاه با این مرد جوان روبرو می شود  و …. خودتان ویدیو را ببینید .  نجات دادن یک انسان از رنج وفقر و محنت ، حتی اگر حتی اگر در مقیاس فردی باشد ، تارهای جان را به ارتعا ش در می اورد ، دل می شکند و گونه ها از اشک چشمان تر می شود . این مستند که از موضوعی واقعی در میان همزبانان تاجیک ما در مناطق تاجیک نشین ” چین ” باز سازی شده است بسیار زیباست . ببینیم م سعی کنیم در زندگی امان منادی محبت و انسانیت باشیم .

*************////////////////////////////////***********

” علی خامنه ای ” دچار توهم توطئه نیست !  ، ” حکومت اسلامی” دشمنان خونینی  دارد .

پیامد های انتخابات هفتم اسفند : در گرفتن آتش در خیمه گاه ولایت

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

Tagged as: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: