به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

” فرنگیس احمدی ” خواننده زیبا روی ” تاجیک ” ، برای آبادان می خواند .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید 

شاید اگر در ایران ” حکومت اسلامی ” بر سر کار نبود ، دو ملت دوست و همزبان ” ایران ” و  تاجیکستان ” اکنون در اتحادیه ای و به شکلی از اشکال ، با یکدیگر متحد شده بودند .

حکومت اسلامی از فردای استقلال تاجیکستان در 9 سپتامبر 1991 ، سعی در ایجاد و دامن زدن به جنگ داخلی و به امید قدرت گرفتن بنیاد گرایان مسلمان در آن کشور کرد و حتی در همان سالهای جنگ داخلی تاجیکستان به بنیاد گرایان تاجیک در ایجاد منطقه ای بنام ” جمهوری اسلامی رشت ” در منطقه ای به همین نام کمک کرد که در وسط پرچم آن ” آرم مجعول حکومت اسلامی قرار داشت که خوشبختانه نیروهای حزب دموکراتیک خلق توانستند ابن حرکت را سرکوب کنند ..این حرکات سبب بوجود امدن زمینه های بی اعتمادی در میان دولت و مردم تا جیک ،نسبت به ” حکومت اسلامی شد . اما مردم و دولت تاجیک نسبت به مردم و ملت ایران خوش بینی زاید الوصفی دارند . در این ویدیو خواننده تاجیک ، ترانه ای با لهجه آبادانی و برای آبادانی ها می خواند .


شما ایرانی هستی ؟ نور دیده ، تاج سر

 

Tagged as: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: