به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

گوشه ای از زندگی دردناک آوارگان سوری در ترکیه

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

دخترک 5-4 ساله سوری  در خیابان در حال دستفروشی است . بادیدن ماموران پلیس که در حال بر خورد با دستفروشان هستند از ترس و وحشت به دامن زنی که در حال عبور است پناه می برد  و وحشتزده گریه ای دردناک سر می دهد که دل هر انسان را بدرد می اورد . با پناهندگان مهربان باشیم ، اینان دلی شکسته و زندگی بر باد رفته و آینده ای بشدت نا مطمئن  دارند .

******************************

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

 

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, مقالات و نوشته های ژئو پولیتیک ایران ، خاور میانه ، زوسیه و ایران

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: