به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

خانم مشاور ازدواج : چه کسی می گوید ازدواج موفق وجود ندارد من خودم 4 تا ازدواج داشته ام .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

این خانم بعنوان مشاور امو رازدواج در یک رسانه ” لوس آنجلسی ” نشسته است و می خواهد به دختران جوان مشاوره بدهد ، اول که می گوید خودش  4 بار شوهر کرده و بعد انقدر بد دهن است که بیشتر شیبه ما مور شکنجه است تا مشاور امور اخلاقی .

********************************************

 

 

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: