به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

زنا نی که مجری برنا مه تلویزیونی هستند برای حرام نبودن تماس احتمالی با مردان آنان را شیر بدهند .

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

 

فتوای عالم مسلمان در باره زنان مجری در تلویزیون

این زن مجری بعد از خواندن این فتوی ، از آن مفتی دعوت کرده است تا به سئوالات وی دراین  باره پاسخ بدهد . از وی می پرسد : جناب مفتی فرض کنید به همکارا نم شیر دادم با راننده ، خدمتکار و …. چکار کنم . مفتی با بی حیایی تمام می گوید : برای اینکه کار تو اشکال شرعی نداشته باشد باید به همه شیر بدهی .

بنیاد گرایی و تمدن اسلامی آخرین نفس های خود را می کشد و علمای دین ار هر فرقه آن به هذیان گویی افتاده اند . ” خمینی ” می گفت باید چند تا مخالفین را می آوردیم در وسط میدان آتش می زدیم . بیچاره پیر مرد مشائر خود را از دست داده بود .

 

———————-////////////////////////////————————————–

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

Tagged as: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: