به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

اجرای حکم شلاق “زن نافرمان ” توسط شوهر

parcham2

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید

telegram-pic-150x150

 

 

این زن چند بار از فرمان شوهر سرپیچی کرده است و بدون اجازه وی و به تنهایی به خیابان رفته است . شوهر  به پیشنماز محل عرض برده است و گفته است که ” همسر” وی خود به گناهش معترف و حکم شرعی در این باره را می پذیرد . پیشنماز گفته است  زن خطا کرده است و باید حکم بر وی جاری شود اما مجری حکم می تواند خود شوهر باشد  و کار به دادگاه شرع و …. بی آبرویی کشیده نشود حکم هم این است که : سه بار هر بار 10ضریه که کف پا سرخ نشود و خون جاری نشود به کف پای زن نافرمان ضربات چوب پهن زده شود .و به وی راهنمایی کرده است که برای خون جاری نشدن همراه با ضربات شلاق ،  به کف پا آب هم بریز که حکم شرع را درست انجام داده باشی . شوهر و زن نیز بر سر چگونگی اجرای حکم به توافق می رسند ونتیجه این می شود که می بینید . ویدیو و شرح حال ماجرا را یکی از مخاطبان وبلاگ برای ما فرستاده است که آنرا منتشر نمودیم .

//////////////////////////////////////////////////////////////

چند دلیل از میان هزاران دلیل که تمدن اسلامی تمدنی نه در حال احیاءکه در حال زوال است .

 

Tagged as: , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: