به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

این ویدیو را نگاه کنید اما تقلب کردن را یاد نگیرید

shiro

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدی

مدیر کل انتقال خون استا ن یزد و معاونش برای تبلیغ اینکه باید خون داد و تشویق شهر وندان به خون دادن خود بر روی تخت دراز می کشند ودوربین کنار می رود و بعد که دوربین بر میگردد ف کیسه پر از خون در کنار دست انها نشان داه می شود ، اما دوربین دیگری نیر آنجا بوده است و نشان می دهد که اصلا و اساسا  هیچ سوزنی بدرون دست آنها نرفته است که بتواند کیسه خونی از خون انها پر شود . الحق که تقلب و دروغ سرتا پای نظام امام زمانی  را گرفته است .

*************************************************

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: