به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

“تهران ” در زمان جنگ جهانی دوم واشغال متفقین

 

shiro

به وبلاگ کاوه فرزند ملت خوش آمدید
telegram-pic-150x150

 یکی از نقاط تاریک حیات تاریخی ما ایرانیان نداشتن امکا ن  شرکت در مبارزه تاریخ ساز با فاشیزم است . ایرا نیان میروند تا با سر نگون کرد ن اولین حکومت بنیاد گرا و افراطی این نقیصه را جبران کنند . این ویدیو یاد آور روزهای تلح اشغال وطن توسط بیگانگان و سالهایی است که ” رضا شاه کبیر “اولین پادشاه که توانست پایه گذار ایران نوین در عصر مدرن باشد تحت فشار خارجی  به تبعید فرستاده شده بود . امید که  کارزار مبارزه و سرنگونی حکومت اسلامی بدون به خطر افتادن استقلال و یکپارچگی وطن به انجام و فر جام رسد .

***********************************

 

پارلمان عراق توسط سربازان «قاسم سلیمانی » فتح شد . این شتری است که در خانه ما هم خوابیده .

alandgoo

” علی خامنه ای ” دچار توهم توطئه نیست !  ، ” حکومت اسلامی” دشمنان خونینی  دارد .

لینک صدای مقاله

پیامد های انتخابات هفتم اسفند : در گرفتن آتش در خیمه گاه ولایت

لینک صدای مقاله

علت تحرکات ضد امریکایی خامنه ای پس از » برجام» چیست ؟

 

Tagged as: , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سفرنامه و خاطرات

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: