به امید پیروزی مردم بر نظام ظالم و خونریز اسلامی

پوشش زنان تهران سال 1358 یک سال پس از انقلاب

 

shiro

در آن سال هنوز ،  چند ماه از انقلاب اشان گذشاه بود . هنوز بگیر و ببندها شروع نشده بود . هنوز ار گا نهای سرکوب شکل نگرفته بود و هنوز صدای ” خمینی ” در گوشها بود که گفته بود در حکومت اسلامی زنها در انتخاب پوشش آزادند ، آهسته آهسته چنان کردند که امروز هر زن ایرانی هر چند هم که مسلمان باشد آرزوی کنار گذاشتن حجاب اجباری با شعار ” یا روسری ، یا تو سری ”  را درهر پارک یا خیابان خلوت را هر از چند گاهی تجربه می کند ، زنان ایرانی اولین گروه اجتما عی خواهند بود که آزادی را بدست آورده و آنرا تجربه خواهند کرد .

////////////////////////////——————////////////////////////

در » تمام کش کردن »  حکومت فقیهان و وظایف ما

 جمهوری اسلامی ، خلافت اسلامی داعش یا امارت اسلامی طالبان ،  بر آمد آخرین تلاشهای رو به مرگ یک تمدن در حال  زوال هستند  !!

 

لینک صدای مقاله

 

در جایگاه  تحلیلگر نشستن و با زبان سفیهان سخن گفتن

نظام اسلامی ، نظامی الهی و مقدس نیست . مقدس باد نام مردم ایران

ادعاهای سراپا بی پایه و اساس  رهبر تظام اسلامی در دیدار با مردم قم

 

Tagged as: , , , ,

Categorised in: فرهنگ ، تاریخ و جامعه, سرگرمی و طنز

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Start here

%d bloggers like this: